ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УЕБИНАРИ ЕСЕН – ЗИМА

Как да разбираме хората през техните думи, жестове, поведение 16-17.03.2024

Лектори: Т. Тодоров, Д. Генков, Х. Шушкоф Записване: office@assess.bg

Как да разпознаем токсичните личности. Червени флагове и методи за справяне 02-03.12.2023

Лектори: Х. Алексова, И. Иванова, Г. Симова Записване: office@assess.bg

Психологично профилиране. Майсторски клас 15-17.12.2023

Къде: Варненски Свободен Университет Лектори: Проф. Й. Кунчев, Т. Тодоров, д-р В. Владимирова Записване: aleksandra.angelova@vfu.bg

Психологично профилиране. Анализ от местопрестъплението 27-28.01.2024

Лектор: Д-р В. Владимирова Записване: office@assess.bg

Единствен по рода си тренинг в България, който обединява знанията и постиженията на криминалната лингвистика, невербалната комуникация и поведенческия профайлинг. 

Комуникацията е комплексна система от знаци и символи и за да разберем едно послание, както и повече за човека, който стои зад това послание е необходимо да познаваме и да можем правилно да декодираме тези комплексни системи. В това двудневно обучение, трима експерти: един лингвист и двама криминални психолози ще ви водят през едно интригуващо пътуване в опознаване на човешката природа и същност. Ще разберете как те се проявяват през нашите думи, жестове, мимики и поведение. 

Обучението е с практическа насоченост и ще ви предостави методи и инструменти, за да приложите на практика наученото.

Основни теми на обучението: 

- Детекция на измамното поведение от лингвистичен аспект

- Денотация на сензитивност

- Скрита информация 

- Невербална комуникация

- Визуална диагностика 

- Поведенчески анализ 

- Психологично профилиране

- Манипулативно поведение

- Извличане на информация

- Упражнения по реални казуси от практиката

Лектори:

Христина Шушкоф – криминален лингвист

Даниел Генков – криминален психолог

Тодор Тодоров – криминален психолог 

 

Кога: 16-17 март 2024 година

Къде: гр. София /присъствена форма/

Цена на обучението: 480 лева /с включено ДДС/

За групи от 10 души, или повече, таксата е 300 лева с ДДС на участник.

За записване