Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране /FACS/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ София 31 Октомври - 01 Ноември 2020 г.

Двудневният семинар е насочен към професионалисти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Прочети още ...
Съдебна лингвистика: отвъд написаното ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ София 21 - 22 Ноември 2020 г.

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света- Криминална лингвистика.

Прочети още ...
EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...

Двудневният семинар е насочен към професионалисти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Кога:  31 Октомври - 01 Ноември 2020 г.
Къде: София, бул.Черни връх 47, ет.2, офис 7
Сертификат: Да

Цена: 180 лева с ДДС.

Темите, които ще бъдат разгледани са:

 • - Същност на невербалната комуникация
 • - Десетте „заповеди“ за наблюдение и декодиране на невербалното поведение
 • - Неврофизиологични основи на невербалното поведение
 • - Детекция на лъжа и техники за разкриването й
 • - Физиологични симптоми на лъжата
 • - Подозрителни поведенчески признаци
 • - Мимики и жестикулация
 • - Конструкции на речта
 • - Особености в поведението
 • - Практически насочени симулации;
 • - Индивидуален и групов анализ на реални случаи от практиката;
 • - Разкриване на противоречия между вербална и неверблана комуникация!

Цел: Придобиване на основна информация за невербалното поведение и умения за разпознаването и интерпретирането му.

В това обучение ще имате възможност да разберете какво представлява невербалната комуникация. В какви случаи и по какъв начин може да се използва и как може да ви бъде полезна интерпретацията на получената информация.

Всеки присъствал в семинара получава сертификат за участие от АСЕС ЕООД.

Местата са ограничени

Форма за кандидатстване

За записване или допълнителна информация:

моб.: 0882 658 481
моб.: 0892 283 539