Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране /FACS/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ София 31 Октомври - 01 Ноември 2020 г.

Двудневният семинар е насочен към професионалисти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Прочети още ...
Съдебна лингвистика: отвъд написаното ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ София 21 - 22 Ноември 2020 г.

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света- Криминална лингвистика.

Прочети още ...
EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...

Практически двудневен семинар
Кога:  10-11 Октомври 2020 г.
Къде: София, бул.Черни връх 47, ет.2, офис 7
Сертификат: Да

Цена: 180 лева с ДДС.

Съдържание: Практическият семинар е насочен към студенти с интерес към криминалната психология и практическото приложение на психологичния анализ на тежки престъпления в България. Ще добиете базисни познания за структурата, съдържанието и механизма на изготвяне на психологичен профил на неизвестен извършител на убийство. Ще ви бъдат представени в детайли реални случаи от практиката и ще имате възможност да упражните в реално време наученото.

Ден 1 – Криминалната психология и психологичното профилиране в България – Дефиниции – Теоретични и научни насоки за анализ на криминалното поведение – Случаи от практиката - Упражнение

Ден 2 – Виктимология – Поведенчески анализ – Организиран/ Неорганизиран/ Смесен тип извършител и местопрестъпление – Психологичен анализ – Психологичен профил – Случаи от практиката

Лектор: Велина Владимирова /Мениджър „Полиграфски изследвания и обучения“ във фирма „Асес”. Криминален психолог, сертифициран инструктор за работа с полиграф, вещо лице към съда. В периода 2008 – 2013 г. е служител в сектор „Криминална психология“ към Институт по психология – МВР. Експерт в областта на психологичното профилиране, полиграфските изследвания,  анализ на видео, аудио и текстови съобщения, овладяване на критични инциденти и др.Притежава богат практически опит в изготвянето на профили на извършители на тежки криминални престъпления, защита на съдебно-психологични експертизи, приложение на комплексен подход в психологически анализ на престъпления и обучение в сферата на криминалната психология. С множество публикации и участия в семинари в сферата на криминалната психология/

Местата са ограничени !

За записване или допълнителна информация:

моб.: 0882 658 481
моб.: 0892 283 539