ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УЕБИНАРИ ЕСЕН – ЗИМА

Как да разбираме хората през техните думи, жестове, поведение 16-17.03.2024

Лектори: Т. Тодоров, Д. Генков, Х. Шушкоф Записване: office@assess.bg

Как да разпознаем токсичните личности. Червени флагове и методи за справяне 02-03.12.2023

Лектори: Х. Алексова, И. Иванова, Г. Симова Записване: office@assess.bg

Психологично профилиране. Майсторски клас 15-17.12.2023

Къде: Варненски Свободен Университет Лектори: Проф. Й. Кунчев, Т. Тодоров, д-р В. Владимирова Записване: aleksandra.angelova@vfu.bg

Психологично профилиране. Анализ от местопрестъплението 27-28.01.2024

Лектор: Д-р В. Владимирова Записване: office@assess.bg

Фундаментални принципи на поведенческия анализ.

УЕБИНАР

Единствен по рода си тренинг в България, който обединява знанията и постиженията на криминалната лингвистика, невербалната комуникация и поведенческия профайлинг. 

Практически двудневен семинар

Кога: 27-28 януари 2024

Къде: гр. София

Сертификат: Да

Проектът EU-PROTECT се фокусира върху потребностите от обучение на частни охранители, които работят на терен - на обществени места, където минават интензивни потоци от хора и се събират големи групи, които могат да