fbpx

ПРОГРАМА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е предназначена за всички, които започват свой бизнес, собственици на фирми, управители на организации, предприемачи, мениджъри, както за и тези които искат да развият компетенциите си в бизнес психологията на лидерството и осъзнатото ръководене на хора.

ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е пъзел с осем елемента, всеки един от които фокусира участниците върху конкретен проблем от психологията на управлението на хора и процеси. Всеки модул е самостоятелно обучение по конкретна тема, която е фундаментална за мениджърската роля.

Избрахме тематичните акценти в ПРОГРАМАТА след проучване измежду наши клиенти – лидери, мениджъри, генерални директори и собственици на бизнес организации, във връзка с най-често поставяните въпроси от психологията на управлението днес.

Вашият успех като предприемач, лидер или мениджър се определя и от способността ви да общувате. Може да сте отличен професионалист, но при трудности в общуването с клиенти, персонал или 

Модул  "Културни  компетенции в глобализираното бизнес пространство" разглежда аспектите на бизнес комуникацията между партньори от разнородни културни и развива умения за ефективно общуване с хора от други етнос и култура.

Модул : "Преговори и междуфирмена комуникация" разглежда основните принципи на психологията на преговорния процес, убеждаването, влиянието, управлението на процесите в междуличностното общуване, воденето на преговори в бизнес среда и методи за междуфирмена комуникация.

Дали ще оборудвате нов офис, осъвременявате съществуващ или ще организирате бизнес среща, като лидер и предприемач трябва да се съобразявате с характера и целта на дейността си

Защо е толкова трудно да се мотивират служителите в съвременното общество? Може би заради бързите промени. Tрудна е адаптацията и приемането на новите идеи, системи на 

Изискванията, които кризата поставя пред лидера, са високи и последиците може да са опустошителни. За всеки бизнес лидер е важно да е подготвен при поражения, да реагира компетентно, и да умее да 

Модулът е посветен на стреса като съществен фактор за ефективността на човешките ресурси и създава умения за управление на стреса на работното място. Хората реагират различно на

Като отделни индивиди хората във вашата организация може би работят усилно, но те могат да постигат много повече, ако се сработват като екип. За ефективните лидери и предприемачи е от изключителна важност да знаят как да постигат това.

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света - Съдебна лингвистика. 

Практически насочено обучение за реакции в кризисни ситуации от вида на нападение, грабеж или заложническа криза.

 

Практически насочено обучение за водене на преговори.

Сертификационният квалификационен курс за консултанти по групово-динамичен тренинг, диагностика и развитие на екипи, лидери и организации