АКАДЕМИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ И ТОП-МЕНИДЖЪРИ е предназначена за мениджъри от средно или висше управленско ниво, които искат да разгърнат лидерския си потенциал и да развият компетенциите в осъзнатото ръководене на хора.

Програмата на АКАДЕМИЯТА има лабораторен характер и представлява пъзел от 14 модула, всеки един от които е самостоятелно обучение по конкретна тема с фундаментална важност за екипното и организационно управление и развитие.

Стратегическата ни работна задача е да  подпомогнем участниците да обогатят самопознанието и себерефлексията и да ускорим процесите на самоусъвършенстване на стила на ръководителите в управлението и развитието на организациите им.

Всеки участник определя самостоятелно в кои и колко от модулите (лабораториите) на Академията желае да вземе участие при представяне на заявката си за участие в Академията.

Програмата на Академията има лабораторен характер - състои се от тридневни лаборатории - и в нея разчитаме на процесите на учене и промяна чрез разширяване и изследване на собствения опит и саморефлексията върху него.

 

 

 

Програмата предоставя реална среда за задълбочено изследване и непрекъснато обогатяване на репертоара от комуникативни поведения и микроумения за социално взаимодействие и отговорно управленско влияние – в междуличностен, екипен и организационен план. Начините на установяване на отношения, самоутвърждаващо присъствие,  автентично себеизразяване, аргументирано отстояване на собствената позиция, неманипулативно въздействие върху поведенията и отношенията на другите, разпределението на вниманието, властта и управлението на взаимозависимостите са сред гледните точки, от които се изучават възможностите за системно организиране на процесите на групово и организационно равнище.

Участниците получават реална възможност да си дадат сметка за смисъла на своите привични мисловни, поведенчески и комуникативни модели, за тяхното въздействие върху околните, за ефективността на действията им като ръководители и мениджъри, и за необходимостта от съвместяване на собствените дейности с динамиката на взаимодействията между хората в организацията като едно цяло.