fbpx

Диагностично-консултативните ни екипи предоставят професионални услуги в помощ на собствениците, мениджмънта и екипите в организациите при изясняване и реализация стратегиите и целите им, диагностицирайки и укрепвайки капацитета им чрез създаване и внедряване на ефективни организационно-управленски системи, разработване и осъществяване на проекти за структурно-процесуален анализ, обучение и квалификация, коучинг и развитие на индивидуално, екипно и оганизационно равнище.

Главната цел при подбора на персонал е прилагане на ефективни процедури, чрез които да бъдат привлечени кандидати с подходящи за длъжността качества.