fbpx

Психологичният анализ на писмени, аудио и видео източници е част от метода на психологичното профилиране.
Намира приложение при:

Асес е единствената компания, която предлага провеждане на така наречената следтестова беседа след установяване на резултат "ЛЪЖА" по изследваната тема.

Това е метод, който намира приложение в дейността на правораздавателната система при изготвянето на съдебно-психологични експертизи и оперативни анализи.