fbpx

Главната цел при подбора на персонал е прилагане на ефективни процедури, чрез които да бъдат привлечени кандидати с подходящи за длъжността качества.

Техниките за подбор, които предлагаме, комбинират разнородни методи и увеличават шансовете за избор на по-добър кандидат. С използването на тази комбинация от методи се постига:

  • Привличане на подходящи кадри
  • Обективност на психологичната оценка
  • Намаляване риска от погрешни заключения
  • Намаляване на разходите по подбор
  • Изграждане на успешни екипи

Психологичните оценки се извършват на база на различни тестови батерии и беседа с международно сертифициран психолог, в зависимост от нуждите и желанието на заявителя.