Кога: 20 септември – 26 ноември 2021 г.
Къде: София, България