fbpx

22.01.2024 | 18:30 - 19:30 ч. 
Лъжат ли ме или не? Това е въпросът.
Фундаментални принципи на поведенческия анализ.
Лектор: Х. Алексова


12.02.2024 | 18:30 - 19:30 ч.
Чудовищата сред нас.
Причини за възникване на агресията
Лектор: Х. Алексова


05.03.2024 | 18:30 - 19:30 ч.
Стратегии за справяне с агресията в детска възраст.
Лектор: Х. Алексова


25.03.2024 | 18:30 - 19:30 ч.
Познаваме ли собствените си граници?
Как предпазваме себе си и околните от нас.
Лектор: И. Иванова


 Цената на всеки от уебинарите е 72 лева с включено ДДС.

При участие в четирите поредни уебинара, таксата е 250 лева с включено ДДС.

ЗАПИСВАНЕ:

Коментари powered by CComment