fbpx

Истината е, че полиграфът работи.

Полиграфът остава най-значимата научно обоснована технология за оценка на достоверността на твърдения (детекция на лъжата).

През далечната 1938 г. Патрик Хамилтън  в своя пиеса, разкрива как един човек може да доминира над  друг, като го доведе до лудост чрез манипулация.

Техники от лингвистичния анализ в полза на комуникацията

В светлината на актуалните световни събития и войната в Украйна, всеки ден ние ставаме свидетели на много фалшиви новини, които циркулират особено в интернет пространството.

Необходимостта от баланс между физическата и психичната подготовка на младите спортни таланти

Напоследък все по-актуална тема е лъжата и това как да разберем кога другите ни лъжат. Пол Екман е посветил работата си, за да изучи изкуството на измамата.

Може би най-ценният от основните активи на всяка една компания, независимо дали тя е представител на малкия, среден или големия бизнес, са хората!

В настоящата статия ще продължим темата за това как да предпазите себе си, близките и бизнеса си от шарлатаните в сферата на полиграфската дейност.

Все по-често с нас се свързват хора, които са се превърнали в жертва на псевдо-експери полиграфисти, които не само че не са помогнали за справянето със ситуацията, за която клиентите са потърсили полиграфската услуга, но дори са усложнили и влошили първоначалната ситуация. Поради тази причина решихме да подготвим серия от публикации, които да внесат повече яснота що се отнася до полиграфските изследвания и как да избегнем измамниците и псевдо-експертите в сферата. Настоящата статия ще посветим на това как да изберем полиграфист, на когото можем да се доверим.  

Забелязали сте, че без значение дали сте в родния си град, страна или в чужда държава, несъзнателно разпознавате дали човекът срещу вас е добронамерен или е заплаха за вас, само по изражението на лицето му.

Тази година участвах в инициативата „Мениджър за един ден“ на „Junior achievement”.

Повечето хора поставят знак за равенство между термините „психиатър“, „психолог“, „психотерапевт“ и „психоаналитик“. Нека внесем известна яснота в разликите между тях.

През 1987г., в престижното списание „The American Journal of Sociology” е публикувана статията на американският социолог James Coleman - „Toward an integrated theory of white-collar crime”.

Според Daniel Lerner,  служител в OSS (служба, предшестваща ЦРУ),  определянето на успеха или провала на методите и техниките на военната психология е много трудно.

Терминът „психологически операции”, известен още и като: MISO, PsyOps  Political warfare, “Hearts and Minds” и пропаганда се използва за описание на действия,

Следващата теория, която ще разгледаме, е тази на Roddy Allan. Известна е като теория за психологическите характеристики на измамника и е представена в началото на века.

Проф. Джейсън Томас от West Virginia University представя за първи път  MICE- модела на мотивацията за измама през 2010 година в книгата си  „Forensic Accounting and Fraud Examination”.

През 2004 година David Wolfe и Dana Hermanson разширяват теорията за триъгълника на измамата /представен в предходна статия/  и въвеждат понятието за диамант на измамата.

В края на 50-те години на миналия век Gresham Sykes и David Matza създават своята теория, която се разглежда като продължение на концепцията за рационализацията, представена в предната ни статия.

Следващата теория, която ще ви представим, е тази на Donald R. Cressey, която подробно може да проучите в книгата на Harry Cendrowski, James P. Martin & Louis W. Petro, озаглавена „The Handbook of Fraud Deterrence”.

Към днешна дата има редица теории, обясняващи мотивационните фактори, които ръководят и определят измамното поведение на едно лице.

Обществото вярва, че измамниците по природа са подли и зли. Но според нови проучвания се оказва, че 87% от лицата, извършили измама, за първи път прекрачват закона.

Стартираме поредица от статии, в които ще вникнем в психологията на измамите. В тях ще се опитаме да отговорим на редица важни въпроси, от които може би най-основният е:

Генетична обусловеност на престъпността

От векове съществува въпроса кое подтиква някои хора да живеят от другата страна на социалните норми.

"Никой смъртен не може да пази тайна.
Ако устните са безмълвни, той барабани
с пръсти, издайничеството се прецежда
през всяка пора" – З. Фройд /1905/

Не всяко престъпление е свързано с насилие и изстрели. Има престъпления, които се извършват точно под носа ни, без нито един изстрел и без да подозираме какво се случва.

Психиатърът д-р Уилям Марстън /William Marston/ се счита за бащата на полиграфския метод.

Неоспоримото влияние на психологията при детекцията на лъжата е потвърдено от редица експерти и институции.

В своя доклад, публикуван в „Current Directions in Psychological Science“, Гари Уелс и Лиза Хеселсот от Университета на Айова, споделят, че последните технологични

Полското Общество за Полиграфски Изследвания (PTBP) е създадено на 24 ноември 2013 г. от група експерти, представляващи полското правителство, частния сектор и академичните среди.