fbpx

Обединява ни идеята за създаване на компания, която да посреща всяка необходимост от приложението на разнообразни психологични методи в частните компании в България и чужбина. Екипът е изцяло изграден от специалисти с психологично образование – хора с практически опит и млади мотивирани експерти, чиято цел е предлагане на качествени услуги и обучения, които да разрешават проблеми и да посрещат нуждите на бизнеса, да развиват уменията и повишават експертните компетенции на обучаеми, в сферата на криминалната, организационната психология, спортно-психологичното консултиране и професионалната психодиагностика.

Тодор Тодоров
Управител

Ели Динкова
Организационен консултант

д-р Велина Владимирова
Криминален психолог

Таня Димитрова
Психолог

Станислава Савова
Психолог

Даниел Генков
Психолог

Христина Алексова
Криминален психолог

Ивелина Иванова
Криминален психолог

Габриела Симова
Криминален психолог

Христина Шушкоф
Криминален лингвист и анализатор.