Даниел Генков
Психолог

Даниел е експерт в сферата на професионалната психо-диагностика, психологичното профилиране и  превенцията на злоупотреби в работен контекст. Даниел е сертифициран инструктор за работа с полиграф към PEAK C.A.T.C.

През 2010 г. Даниел завършва бакалавърската си степен по Психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2012 г. Магистратура,  специалност  „Клинична  и консултативна психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има завършени редица курсове и обучения в сферата на психодиагностиката и  хипнозата.

През 2010 г. Даниел работи като психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Велико Търново. В периода 2013 – 2016 г. е служител в Държавна агенция „Технически операции“.

В професионалната си практика в Асес, Даниел има проведени над 500 психологични оценки и полиграфски изследвания с над 2 000 изследвани лица за проверка на лоялност, разкриване на кражби, злоупотреби с конфиденциална информация, грабежи и тежки криминални престъпления. Участвал е в кръгли маси и конференции в сферата на криминалната, клиничната психология и националната сигурност.

Даниел е лектор в специализирани обучения в сферата на невербалната комуникация, воденето на преговори и детекцията на рисково и измамно поведение.

Даниел работи в АСЕС от 2016 г.

Член е на Дружеството на психолозите в Република България и Американската полиграфска асоциация.

Новини